ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາກໍໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

go top
ບ້ານ