ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປີ 2023

go top
ບ້ານ