ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການປະຫວັດສາດການທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

go top
ບ້ານ