ຕັດສິນໃຈຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະພັດທະນາສາຍພົວພັນແບບພິເສດຫວຽດນາມ-ລາວ

go top
ບ້ານ