leftcenterrightdel
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຈີນ ຊຸດທີ XIII. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາຮ່າງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 14 (2021 - 2025) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຮອດປີ 2035, ພິຈາລະນາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນການປີ 2020 ແລະບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2021, ພ້ອມກັບຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດປີ 2021… ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ປຶກສາຫາລືເອກະສານສຳຄັນຫຼາຍສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄາດວ່າຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 11 ມີນາ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ: vovworld.vn