leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ໃນ​ໄລຍະ​ທຳ​ອິດຈະ​ຢູ່​ລະຫວ່າງ​ເດືອນ​ກຸມພາ ​ຫາ​ເດືອນ​ເມສາ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ພະນັກງານທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ ປະມານ 500.000 ຄົນ ຫລັງ​​ນັ້ນຈະ​ເປັນ​ກຸ່ມຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ອີກ 9,4 ລ້ານ​ຄົນ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ວັກ​ຊິນລະຫວ່າງ​ເດືອນ​ເມສາ​ ຫາ​ເດືອນ​ສິງຫາ ​ແລະ ​ໂຄງການໄລຍະ​ທີ 3 ​ເປັນ​ໄລຍະ​ສຸດ​ທ້າຍ ຈະ​ກວມ​ເອົາ​ປະຊາກອນຫລາຍ​ກວ່າ 16 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່ມີອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປຈະ​ເລີ່​ມສັກ​ວັກ​ຊິນຕໍ່​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ ​ເດືອນ​ກຸມພາ ​ປີໜ້າ.

ຂ່າວ: ຂປລ