ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກວ່າ 200 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມວັນວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກວ່າ 200 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມວັນວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ

18 ເມສາ 2022 19:24

ກປ.ອອນໄລ - 17 ຊົນເຜົ່າທີ່ມາຈາກ 13 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທ່ົວປະເທດ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຊົນເຜົ່າ, ເຂດ, ພາກຕ່າງໆຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບວັນວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ ປີ 2022.

Viettell moi
go top