ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີສູງດ້ວຍລະດັບທຽບເທົ່າກັບໂລກ

ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີສູງດ້ວຍລະດັບທຽບເທົ່າກັບໂລກ

2 ມີນາ 2021 18:58

ກປ.ອອນໄລ - ພາຍຫຼັງກວ່າ 10 ປີເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ປະດິດ ແລະຜະລິດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ Viettel (VHT) ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນ 3 ຂົງເຂດຫຼັກແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານ; ເຕັກໂນໂລຢີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອຸປະກອນພົນລະເຮືອນ. ກ້າວເຂົ້າປີ 2021, ຂົງເຂດ “ອຸດສາຫະກຳ ແລະເຕັກໂນໂລຢີ” ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບນິເວດ Viettel ໄດ້ສົມບຸນ ແລະຮອບດ້ານພໍສົມຄວນ.

Viettell
Viettell moi
go top