Techfest Mekong 2020: ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ບັນ​ດາ​ນັກ Startup ທີ່​ມີ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ

Techfest Mekong 2020: ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ບັນ​ດາ​ນັກ Startup ທີ່​ມີ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ

22 ພະຈິກ 2020 20:15

ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ Startup 60 ແຫ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພ້ອມກັບນັກລົງທຶນເກືອບ 30 ທ່ານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່, ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດ ແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໜູນຊ່ວຍການ Startup, ກອງທຶນລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ .

Viettell
Viettell moi
go top