ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ

ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ

27 ກໍລະກົດ 2021 20:3

ກປ.ອອນໄລ - ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ປະກົດມີຫຼາຍຂໍ້ມູນເສກສັນປັ້ນແຕ່ງແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ ແລະລັດຫວຽດນາມ ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໃນນ້ັນມີນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອສາມາດທັບມ້າງ ແລະ “ຍຸບເລີກ” ບັນດາຂ້ໍມູນຄືດັ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົມກໍ່ຄືທ່ົວສັງຄົມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

Viettell moi
go top